Salpalinjan perinneyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

  • Salpalinjan kansainvälisen ja kansallisen tunnettavuuden edistäminen
  • valtakunnallisen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen
  • Salpalinjan perinteiden vaaliminen

Salpalinjan perinneyhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea toiminnallaan Salpalinjan valtakunnallista kehittämistä ja ylläpitämistä muistomerkkinä.

Yhdistys kehittää Salpalinjaan liittyvien eri osapuolten yhteistoimintaa ja edistää linnoitushistoriallisten ja matkailullisten toimijoiden verkostoitumista.

Yhdistyksen tarkoituksena on Salpaveteraanien perinteen ja historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyö maanpuolusjärjestöjen kanssa.

Tavoitteitaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

  • Harjoittamalla tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, jonka avulla lisätään Salpalinjan kansallista ja kansainvälistä¤ tunnettavuutta.
  • Keräämällä perinneaineistoa, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä järjestämällä juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, näyttely-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.
  • Yhdistys on julkaissut valtakunnallisen Salpalinjan matkailuoppaan.
  • Perinneyhdistys järjestää vuosittain Salpalinjan perinnepäivät, jossa linnoittajat voivat tavata toisiaan ja tutustua 70 vuoden takaisiin rakennustyömaihinsa sekä puolustuslinjan nykytilaan. Vuodesta 2009 alkaen perinnepäivät ovat tarkoitettu myös kaikille Salpalinjasta ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.
  • Kehittämällä osapuolten yhteistoimintaa yhteyksillä valtiollisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin viranomaisiin sekä kansalaisjärjestöihin historiallisten ja matkailullisten sekä muiden yhteishankkeiden ja verkostoitumisen edistämiseksi.

Lisää perinneyhdistyksesta osoitteessa salpaperinne.fi